1/8 - START
SCROLL   icon icon
TILL TOPPEN   icon
TILLBAKA   icon
Området Referenser Om oss Kontakt Makroläge Mikroläge Nyproduktion
Tillbaka
Planering/projektering
Ca 1 -2 månader att färdigställa
 • Initiala diskussioner som mynnar ut i en avsiktsförklaring med riktvärden för de viktigaste parametrarna.
 • Behovsanalys och informationsutbyte mellan Qvana och hyresgästen
 • Extern konsultprocess för att optimera utformning & logistiklösning
 • Modellera & utvärdera:
  • Utvecklingskostnader
  • Pallplatser/automation
  • Hyra
  • Nyckeltal
  • Expansionsoption/synergier
Avtal & bygglov
2 - 3 månader
 • Skriftlig överenskommelse med:
  • Hyreskontrakt
  • Teknisk beskrivning
  • Ritningar
 • Entreprenad:
  • Qvana upphandlar totalentreprenad
  • Kostnad/tidsplan/garanti/kvalité gås igenom
 • Myndigheter:
  • Nyttjanderättavtal för marken tecknas av   Qvana
  • Bygglovsansökan lämnas in av Qvana i   samarbete med entreprenören
 • Finansiering säkerställs
Produktion
8 - 10 månader
 • Hyresgäst har representant/konsult på alla byggmöten om så önskas
 • Löpande rapportering från:
  • Byggentreprenör
  • Byggherre
  • Hyresgäst
  • Myndigheter
  • Finansiär
 • Avstämningsmöten/rapport till ledningsgrupp efter önskemål
 • Hyresgäst kan ges tillgång till lokalerna under byggnation för egna anpassningar
Besiktning/inflyttning
Hela processen ca 10 - 15 månader
 • Efter färdigställande sker slutbesiktning med:
  • Byggentreprenör
  • Byggherre
  • Hyresgäst
  • Myndigheter
 • Myndighet ger slutbesked
 • Hyresgäst får tillträde till lokalerna
 • Överlämning av fastighet till långsiktig fastighetsägare, Qvana bistår vid behov i eventuella frågor från hyresgästen som kan uppkomma