1/8 - START
SCROLL   icon icon
TILL TOPPEN   icon
TILLBAKA   icon
Området Referenser Om oss Kontakt Makroläge Mikroläge Nyproduktion
Tillbaka
Ni blir i gott sällskap!
Intelligent Logistiks ranking av bästa logistikläge 2019

Branschtidningen Intelligent Logistik rankar varje år Sveriges bästa logistiklägen efter olika kriterier. Jönköpingsregionen (Jönköping, Vaggeryd, Nässjö) placerar sig år efter år som en av de bästa lokaliseringarna i Sverige och 2019 slutade regionen på en femteplats. Nedan är Jönköpingregionens poäng i de olika bedömningskriterierna, avgör själv vad som är viktigast för dig!

Yta 16 av 20

Lägets samlade logistikstock, tillkommande logistikyta de senaste fem åren och särskild vikt för årets logistiketableringar.

Flöden 15 av 20

Godsflöden för konsumentvaror i och genom läget/regionen. Närhet till konsumentmarknader och starka godsstråk premieras.

Infrastruktur 14 av 20

Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur; vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och paketterminaler. Starkt sjö- och järnvägsnät är styrkor ur hållbarhetssynpunkt.

Geografi 8 av 10

Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt.

Mark 9 av 10

Samlad tillgång till och pris på etableringsbar logistikmark, extra poäng för aktivt skapad, byggklar mark.

Kompetens 10 av 10

Samlat utbud av logistikkompetens, arbetskraft samt relevant forskning & utbildning.

Klimat 9 av 10

Samarbetsklimat, näringslivsklimat och aktiva regionala logistiknätverk.

Exempel på bolag etablerade i Jönköping/Vaggeryds logistikkluster